Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Avtonomno potapljanje - izbirni predmet


nosilci:
dr. Burnik Stojan, prof.