Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Socialne veščine za učitelje in trenerje - izbirni predmet


nosilci:
dr. Cecić Erpič Saša, izr. prof.