Fakulteta za šport

Športna vzgoja učencev s posebnimi potrebami


nosilci:
dr. Karpljuk Damir, prof.

Učni načrt