Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vodne dejavnosti v šolskem programu


nosilci:
dr. Kapus Jernej, izr. prof.

izvajalci:
dr. Šajber Dorica, doc.

Učni načrt