Fakulteta za šport

Vodne dejavnosti v šolskem programu


nosilci:
dr. Kapus Jernej, izr. prof.

izvajalci:
dr. Šajber Dorica, izr. prof.

Učni načrt