Fakulteta za šport

Management šolskih športnih programov


nosilci:
dr. Jurak Gregor, prof.

Učni načrt