Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Osnove športnega treniranja

Namen predmeta

 • Prikazati športno vadbo kot proces zavestnega spreminjanja zapletenega, dinamičnega in le delno predvidljivega sistema.
 • Spoznati osovne zakonitosti delovanja športnikovega organizma pri naporu v eni vadbeni enoti.
 • Spoznati in poskusiti razumeti osnovne značilnosti prilagajanja skozi daljša vadbena obdobja.
 • Predstaviti tipične omejitvene dejavnike, katerih spreminjanje je pogoj za povečanje tekmovalne zmogljivosti športnika.

 

Vsebina predmeta

 1. Osnovne značilnosti športne vadbe kot sistema in kot procesa
 2. Športnikov organizem - človeški sistem v procesu športne vadbe
 3. Osnovne zakonitosti odziva športnikovega organizma med naporom znotraj ene vadbene enote
 4. Omejitveni dejavniki nekaterih, dobro definiranih motoričnih sposobnosti, ki določajo trenutno zmogljivost športnika
 5. Osnovne zakonitosti prilagajanja.organizma skozi daljša vadbena obdobja
 6. Ciklizacija v procesu športne vadbe
 7. Načrtovanje, izvedba, nadzor in ocenjevanje v procesu športne vadbe 

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja, seminarji in vaje.

Pogoj za pristop k izpitu so: prisotnost na vajah in pozitivno ocenjen seminar. Izpit je ustni.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10):

 • ocena 6: poznavanje vsebine poglavij njihova osnovna predstavitev in razlaga s poočjo dodatnih vprašanj in namigov,
 • ocena 7: predstavitev vsebine poglavij je tekoča, vendar ne poglobljena; znanje ne temelji na razumevanju,
 • ocena 8: vsebina poglavij je predstavljena podrobno, včasih s pomočjo, prisotno je razumevanje vsebin,
 • ocena 9: snov je predstavljena jasno in razumljivo, kandidat predstavi podrobnejše razlage tudi v obliki grafov in dodatnih primerov,
 • ocena 10: poleg osnovnega znanja kandidat pokaže obvladovanje tudi neobveznih (dodatnih) vsebin, ob dodatnih in podrobnejših vprašanjih pokaže.

 

Študijska in izpitna literatura

 • - Ušaj A.: Osnove športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2002.
 • - Bompa T.: Theory and Methodology of Training. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company, 1983. 1