Fakulteta za šport

Šport in globalizacija

Namen predmeta

Pri tem modulu študenti spoznajo vlogo športa v globalizacijskih procesih ter odnose med sodobnim športom, politiko, mediji in splošnim družbenim razvojem. Študenti s tem modulom pridobijo osnovne kompetence, ki jim omogočajo celovit pogled na polje športa in lažje predvidevanje mogočih učinkov, ki so posledica delovanja katerega izmed zgoraj naštetih področij.

 

Vsebina predmeta

 1. Koncept globalizacije in njegova obravnava v polju športa
 2. Nastanek sodobnega športa
 3. Razvojne faze športa
 4. Olimpizem
 5. Institucionalna mednarodna organiziranost športa
 6. Pozitivni in negativni globalni učinki športa
 7. Migracijski procesi v športu
 8. Pomen medijske reprezentacije športa
 9. Politična ekonomija in šport
 10. Šport in nacionalizem
 11. Šport in kolonializem
 12. Šport in rasizem
 13. Šport in spolna diskriminacija
 14. Šport v razvitem in nerazvitem svetu
 15. Šport in družbena emancipacija

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja, seminarji, individualne in skupinske konsultacije, projektno delo.
Predavanja: vključujejo gostujoče predavatelje iz tujine in Slovenije.
Seminarsko/projektno delo: študentje analizirajo konkretne primere različnih problematik v športu doma in v tujini. S tem delom teoretična spoznanja uporabijo kot kritiko obstoječega stanja in oblikujejo predloge alternativnih rešitev.

Pisni izpit 50%, seminarske naloge 30%, kratki eseji 20%.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

Ustni zagovor v primeru 55 do 59 doseženih točk.

 

Študijska in izpitna literatura

 • Bairner Alan: Sport, Nationalism, and Globalization: European and North American Perspectives. Albany: State University of New York Press, 2001.
 • Roche Maurice (ur.): Sport, Popular Culture and Identity. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 1998.
 • Arnaud Pierre (ur.), Riordan James (ur.): Sport and International Politics: The Impact of Fascism and Communism on Sport. London: E & FN Spon, 1998.
 • Horne John (ur.), Tomlinson Alan (ur.): Sport, Leisure and Social Relations. London: Routledge and Kegan Paul, 1987.
 • Archetti Eduardo P.: Masculinities: Football, Polo and the Tango in Argentina. Oxford: Berg, 1999.
 • Rowe David: Sport, Culture and the Media: The Unruly Trinity. Buckingham: Open University Press, 1999.
 • Magdalinski Tara (ur.), Chandler Timothy J. (ur.): With God on Their Side: Sport in the Service of Religion. London: Routledge, 2002.
 • Wenner Lawrence A. (ur.): Media, Sports and Society. London: Sage Publications, 1989.
 • Cashmore Ellic: Making Sense of Sports. London: Routledge, 1996.
 • Maguire Joseph et al.: Sport Worlds: A Sociological Perspective. Champaign: Human Kinetics, 2002. 1