Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Raziskovalne metode in modeliranje v biomehaniki športnih gibanj


nosilci:
dr. Supej Matej, prof.

 Raziskovalne metode in modeliranje v biomehaniki športnih gibanj