Fakulteta za šport

strok. sod. Matjaž Železnik, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: matjaz.zeleznik@fsp.uni-lj.si


Predmeti

  • Nogomet 1 - UNI 1. stopnja - Športno treniranje, UNI 1. stopnja - Športna vzgoja, UNI 1. stopnja - Kineziologija