Fakulteta za šport

Katjuša Radinović, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: Katjusa.radinovic@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-78-40

Kabinet: 31018


Organizacijske enote: