Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

prof. dr. Frane Erčulj, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: frane.erculj@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-66

Kabinet: 11022


Organizacijske enote:

Predmeti