Fakulteta za šport

Habilitacijska komisija

 kontaktkabinettel. int.vloge
Debevec Tadej1100401 520-77-26predsednik
Starc Gregor1001601-520-78-36namestnik predsednika
Majerič Matej3100201-520-77-51član
Šibila Marko1101101-520-77-57član
Vučković Goran1102201-520-77-66član


Oddaja in pregled vlog

Vlagatelje obveščamo, da morajo biti popolne vloge oddane in evidentirane v kadrovski službi UL FŠ najmanj 20 delovnih dni pred sejo senata FŠ UL na kateri želite, da bo vloga obravnavana. 

Predsednik HK FŠ:

Izr. prof. dr. Tadej DEBEVEC

 

NOVO: Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 5 z dne 22. 11. 2022, veljavost od 9. 12. 2022; objavljeno dne 24. 11. 2022.  

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 4 z dne 25. 5. 2021, velja od 17. 6. 2021 do 8. 12. 2022. 

NOVO: Sklep 11. seje Senata UL z dne 25. 10. 2022 - prenehanje veljavnosti spodnjih dveh sklepov z dnem 1. 1. 2023:

Priloga k MerilomNavodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), UPB št. 3, veljajo od

Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Fakulteta za šport (v nadaljevanju Merila UL FŠ).   

Čistopis Meril UL FŠ, sprejet na 26. seji Senata UL dne 24. 2. 2020
Priloge UL FŠ k Merilom, sprejete na 26. seji Senata UL dne 24. 3. 2020 (čistopis, velja od 25. 3. 2020 dalje)
Priloge UL FŠ k Merilom, sprejete na 34. seji Senata UL dne 26. 1. 2021 (čistopis, velja od 29.1. 2021 dalje)

 

Habilitacijsko področje UL FŠ: Znanost o športu - kineziologija

Povezava do Sklepov in stališč Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Povezava do spletnih strani na UL (habilitacije)

Za kandidate - vzorci življenjepisov

 

AVTOMATSKI TOČKOVALNIK IN BIBLIOGRAFIJA

Obvezna uporaba avtomatskega izpisa točkovnika in bibliografije (od 31.1.2018) - IZPIS avtomatskega točkovnika in bibliografije.

Za kandidate, ki nimajo šifre raziskovalca - Pregled del in točkovalnik

 

Pravilnik o preizkusnem predavanju

 

Zadnjič posodobljeno 28. 11. 2022