Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Vid Poteko

Vid Poteko

Kdor ima cilj in motivacijo, bo našel pot

Zakaj si se odločil za študij na Fakulteti za šport?

Moje življenje je močno prepleteno s športom. V zgodnjem otroštvu kot vsakodnevna igra na ulici. V začetku osnovne šole v različnih krožkih in društvih, kasneje vse bolj intenzivno v mojem najljubšem športu, rokometu. V gimnaziji sem imel privilegij, da sem dobil priložnost zaigrati na najvišjem nivoju in tako uresničiti svoje sanje.

Danes si ne znam predstavljati dneva, v katerem ne bi bil športno aktiven. Najbolj logična poteza za razvoj dvojne kariere je bil vpis na Fakulteto za šport. Svoje znanje in izkušnje si želim prenesti na mlajše generacije in jih spodbuditi k aktivnemu življenju.

Kaj te je med študijem najbolj navdušilo? Kaj ti bo ostalo kot dobra popotnica za naprej?

Fakulteta za šport ni izobraževalni program znotraj štirih sten. Veliko dejavnosti se odvija na prostem. Tabori, preživeti v skriti naravi Pokljuke, dolini reke Soče in drugje, mi bodo ostali za zmeraj v spominu.

Zavedam se, da pridobljen naziv po zaključku študija ni dovolj za uspešno poučevanje. Znanje, pridobljeno na študijski poti, jemljem kot popotnico in naložbo v prihodnost. Zavedam pa se, da ga je treba dopolnjevati skozi vse življenje. Vesel sem tudi za vsa nova poznanstva in ljudi, ki sem jih srečal, z nekaterimi stike redno ohranjam.

Poznamo te kot vrhunskega rokometaša, ki je več let igral za RK Celje, se vmes dve leti preizkusil tudi v tujini ter se vrnil v domači celjski klub. Med tem pa si zaključil prvostopenjski študij Kineziologije, opravil premostitveni modul/diferencialne izpite in se vpisal na magistrski študij Športne vzgoje. Kako je bilo usklajevati športne in študijske obveznosti, še posebej v letih, ko si bil v tujini?

Usklajevanje profesionalnega športa in študija je mogoče, to je dokazalo že veliko vrhunskih športnikov. Potrebni so dobra organizacija, postavitev prioritet in zadani cilji.

Priznam, na fakulteti je veliko praktičnih vsebin, zato je potrebna obvezna prisotnost in posledično veliko prevoženih kilometrov. V skladu z dogovorom s profesorji sem nekatere vaje lahko opravljal tudi bolj individualno, saj se velikokrat zgodi, da se termini treningov in tekem pokrivajo z urnikom na fakulteti. Ob odhodu v tujino sem imel srečo, opravljene sem imel vse pogoje za opravljanje izpitov. Prosti čas sem izkoristil za učenje, izpite pa opravljal ob prihodu v Slovenijo. Študij na Fakulteti za šport le na daljavo si težko predstavljam, morda pa se v trenutni situaciji kaj naučimo.

V času študija si imel na fakulteti status študenta športnika. Verjetno sta ti tudi ta status in tvoj individualni mentor pomagala pri usklajevanju obveznosti in uspešnem zaključku prvostopenjskega študija. Kje vidiš še priložnosti, kako bi fakulteta lahko še pristopila nasproti vrhunskim športnikom, da bo to res fakulteta, prijazna športnikom?

Status športnika in individualni mentor sta v veliko pomoč pri usklajevanju obveznosti in komunikaciji s profesorji. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem profesorjem za razumevanje študentov športnikov. Imam zelo dobre izkušnje. Na pravočasnost in korekten odnos do predmeta odgovorijo s prilagodljivostjo, ki je za športnika, ki veliko časa preživi na treningih in potovanjih, zelo pomembna. Težava je iskanje in pridobivanje študijske literature. Pri predmetih, kjer si lahko izposodiš knjigo, je problem manjši, za izpite, kjer je treba imeti več gradiv, skripte in zapiske, nastane težava. Dobro je, da vzpostaviš kontakt s sošolci, saj ti le oni lahko posodijo zapiske za ure, ko manjkaš, in te opominjajo na pomembne dogodke. Tudi njim se želim zahvaliti.

V času študija si imel na fakulteti status študenta športnika. Verjetno sta ti tudi ta status in tvoj individualni mentor pomagala pri usklajevanju obveznosti in uspešnem zaključku prvostopenjskega študija. Kje vidiš še priložnosti, kako bi fakulteta lahko še pristopila nasproti vrhunskim športnikom, da bo to res fakulteta, prijazna športnikom?

Vsem študentom bi svetoval, da si zadajo kratkoročne in dolgoročne cilje. Pomembno je, da si skupaj z nosilci predmetov uskladijo urnik s svojimi športnimi obveznostmi. S profesorji naj se pogovorijo o svoji situaciji pred začetkom semestra, ne pet minut pred dvanajsto. Povežejo naj se s sošolci, ki so pomembna vez s tekočim delom na fakulteti. Za vsa tehnična vprašanja izpeljave študija naj se obrnejo na študentski referat, kjer so ti vedno pripravljeni pomagati. Kdor ima cilj in motivacijo, bo našel pot.