Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo doktorskim študentom

datum: 15.09.2020

kategorija: obvestila za študente

Spoštovani doktorski študenti,  

 

vpis v doktorski študijski program Kineziologija za  študijsko leto 2020/2021 bomo izvajali preko elektronskega portala VIS.

Izpolnjevanje elektronskega vpisnega obrazca vam bo na voljo na spletnem portalu VIS (https://visfsp.uni-lj.si/) od 23.09.2020 dalje.

Opozarjamo vas, da morate imeti pri vpisu poravnane vse dolgove do UL Fakultete za šport iz prejšnjih študijskih let in izpolnjene pogoje (kreditne točke) za vpis v višji letnik.

Dokazila o do sedaj opravljenih obveznosti za prvi in drugi letnik posredujete referatu za doktorski študij najkasneje do 20.09.2020, da Vam lahko pravočasno omogočamo vpis v sistemu VIS. Pričakujemo vas dne 29.9.2020 v času od 10.00 do 15.00 ure v Referatu za doktorski študij glede podpisovanja pogodbe o izobraževanju.

ZA VPIS V DRUGI LETNIK IMATE SEBOJ :
-natisnjen in podpisan vpisni list

ZA VPIS V TRETJI LETNIK IMATE SEBOJ:
- natisnjen in podpisan vpisni list

 

 

Referat za doktorski študij