Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izvedba pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/21

datum: 26.08.2020

kategorija: obvestila za študente

Spoštovani študenti in študentke,

pred nami je novo študijsko leto, pri izvedbi katerega bomo znova morali upoštevati epidemiološke razmere v RS in navodila pristojnih služb za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Za izvedbo pedagoškega procesa v naslednjem študijskem letu je fakulteta predvidela naslednje možnosti:

  1. model A (manj verjeten) predvideva ugodno epidemiološko situacijo, v kateri ne bi bilo treba upoštevati posebnih omejitvenih ukrepov;
  2. model B (zelo verjeten) predvideva, da bo epidemiološka slika v RS podobna oz. nekoliko slabša, kot je bila v poletnih mesecih, ter da bodo obveljali podobni ali nekoliko strožji ukrepi, kot veljajo zdaj;
  3. model C (manj verjeten) predvideva precejšnje poslabšanje epidemiološke situacije v RS, ki bi zahtevalo zaprtje fakultete.

Urnik modela A bo enak, kot je bil v študijskem letu 2019/20 (pred obdobjem pojava bolezni COVID-19). Pri urniku modela B so upoštevane prilagoditve, opisane v nadaljevanju. Urnik modela C bo predvidoma enak urniku modela B, le da bodo vse aktivnosti izvedene na daljavo.

Urnik modela B predvideva prilagoditve klasičnega pedagoškega procesa, in sicer tako, da bodo predavanja, seminarji in manjši delež vaj izvedeni na daljavo, medtem ko bo večji delež vaj izveden na fakulteti, ob upoštevanju ukrepov ter navodil pristojnih služb za preprečevanje širjenja COVID-19. Predvideva izmenjavanje tedna študija na daljavo in tedna neposrednega študija na fakulteti. Navedeno pomeni, da bodo v tednu študija na daljavo izvedena predavanja, seminarji in manjši delež vaj, medtem ko  bodo v tednu neposrednega študija na fakulteti izvedene le vaje. Takšno oblikovanje urnika bo povzročilo nekoliko neenakomerno tedensko obremenitev študentov in pedagogov, saj bodo predavanja, seminarji in vaje v tednu izvedbe podvojeni, ker se v naslednjem tednu ne bodo izvajali. Izmenjavanje bomo izvedli tudi med letniki. V tednu, ko bodo na fakulteti študentje drugega in tretjega letnika dodiplomskih študijskih programov, se bo pedagoški proces za ostale študente izvajal na daljavo in obratno. Izjema so usmeritveni športi, kjer bo izvedba prilagojena številu študentov.

Dokončna odločitev, po katerem modelu bo izvajan študijski proces, bo sprejeta v sredini septembra, urnik pa bo objavljen na spletu v zadnjem tednu septembra.

 

Vodstvo Fakultete za šport