Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za študente

datum: 04.05.2020

kategorija: obvestila za študente

Spoštovane študentke in študenti,

skladno s sklepi rektorja UL vas obveščamo o  načinu izvedbe pedagoškega procesa v mesecu maju 2020.

1. Zagovori magistrskih del se bodo še naprej izvajali preko spletnih konferenc.

2. Predavanja in seminarji se bodo izvajali na daljavo po urniku za mesec maj. Ob imenu predmeta je zapisano, da se izvaja na daljavo.

3. Vaje, ki so predvidene skladno z urnikom, se bodo izvajale na UL FŠ samo v primeru, če bo veljavni Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20), prenehal veljati oz., če bo tako dopuščal sklep rektorja UL.

4. V kolikor bodo razmere dopuščale in pod pogojem, da bodo veljavni omejitveni ukrepi Vlade RS sproščeni, pričakujemo, da bomo vaje na UL FŠ lahko pričeli izvajati 11. 5. ali 18. 5. 2020 (najverjetneje 18. 5. 2020).

5. Obvestilo o pričetku neposrednega pedagoškega procesa bo objavljeno na spletni strani UL FŠ in v spletni učilnici UL. Obvestilo bo objavljeno najkasneje 2 dni pred začetkom.

6. Izvedba vaj bo zahtevala ustrezno zaščitno opremo in obnašanje, ki je opredeljeno na tej povezavi. O protokolu obnašanja in uporabi zaščitne opreme vas bomo obvestili pred morebitnim odprtjem UL FŠ. Vsak študent bo prejel eno zaščitno masko za večkratno uporabo. Delitev bo izvedena po urniku, ki bo predhodno objavljen.

7. Še vedno velja priporočilo profesorjem, da se čim več praktičnih vsebin poda na daljavo, in sicer tako, da boste študentje lahko v poletnih  mesecih samostojno pridobivali in izpolnjevali praktična znanja.

8. Izvedba izrednih izpitnih rokov v prostorih UL FŠ bo prav tako mogoča samo v primeru, če bo veljavni Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20), prenehal veljati.

 

Vodstvo UL FŠ.