Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Matic Sašek

datum: 30.09.2019

kategorija: obvestila za študente


Kandidat: MATIC SAŠEK

Naslov: VPLIV VADBE V VODI NA RAVNOTEŽJE TER ODRIVNO MOČ PRI MLADIH ODRASLIH  
          
Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija bo v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 10:00 v Murnikovi sobi.

Uspešen zagovor!

Študentski referat