Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar, Janja Grošelj

datum: 21.06.2019

kategorija: obvestila za študente

Obveščamo vas,

 

da bo kandidatka JANJA GROŠELJ na javni razpravi opravljala drugi doktorski seminar, na katerem bo predstavila glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom

Merske značilnosti izbranih gibalnih testov ravnotežja 11-letnih otrok

Drugi doktorski seminar bo v petek, dne, 21.06.2019 ob 15.00 uri, v sejni sobi Inštituta za šport Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

 

Referat za doktorski študij