Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Martina Kovačič

datum: 06.06.2019

kategorija: obvestila za študente


Kandidatka: MARTINA KOVAČIČ

Naslov: MOTIVI STARŠEV ZA VKLJUČEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK V VADBO V MESTNEM IN VAŠKEM OKOLJU               

Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: četrtek, 6. 6. 2019 ob 11:00 uri v Murnikovi sobi.
  
Uspešen zagovor!

Študentski referat