Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Razpis premostitvenih modulov pred vpisom na magistrska programa Kineziologija in Športna vzgoja

datum: 15.05.2019

kategorija: obvestila za študente

Diplomanti / študenti, ki želijo študij nadaljevati na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Športna vzgoja ali Kineziologija, morajo v primeru, da se vpisujejo na drugo študijsko področje (glede na opravljen prvostopenjski program)  pred vpisom opraviti premostitvene obveznosti. Te so odvisne od razlik med programom prve stopnje, ki so ga zaključili ali ga zaključujejo, in programom druge stopnje, na katerega se želijo vpisati.

Razpis premostitvenih modulov:

Razpis modula pred vpisom na mag. Športna vzgoja, predmeti modula za vpis na mag. Športna vzgoja;

Razpis modula pred vpisom na mag. Kineziologija

 

Rok za oddajo prijave za premostitveni modul je 1. julij 2019.

!!! IZJEMA so študenti prvostopenjskega študijskega programa Športno treniranje, Fakultete za šport (po novih predmetnikih), ki želijo premostitveni modul pred vpisom na mag. program Kineziologija opraviti že v štud. letu 2018/19; ti  morajo prijavo oddati  najkasneje do 31. maja 2019.

 

Prijavnica za vpis v premostitveni modul