Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predstavitev projekta doktorske disertacije, Blanka Koščak Tivadar

datum: 14.05.2018

kategorija: obvestila za študente

Doktorska študentka BLANKA KOŠČAK TIVADAR

bo javno predstavila projekt doktorske disertacije z naslovom

»VPLIV TELESNE DEJAVNOSTI NA UPAD POZORNOSTI IN PRIKLIC INFORMACIJ PRI STAROSTNIKIH«

dne, 14.05.2018 (ponedeljek) ob 11.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport, Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Vabljeni! 

Referat za doktorski študij