Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Nina Misotič

datum: 10.05.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidatka: NINA MISOTIČ

Naslov: MODULACIJA REFLEKSA H PO HOJI NA GREDI RAZLIČNIH ŠIRIN

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: petek, 12. 5. 2017, ob 12:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat