Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javni razpis za ERASMUS+ mobilnost študentov 2017/2018

datum: 29.11.2016

kategorija: obvestila za študente

 

Na spletnih straneh Fakultete za šport je objavljen javni razpis za MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA in PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v okviru  programa ERASMUS+ v študijskem letu 2017/2018.

 

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) najkasneje do 09. 01. 2017

Obvezna priloga: 
-    motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani.

 

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do 09.01.2017, do 12.00 ure v Mednarodni pisarni FŠ.

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v Mednarodni pisarni FŠ do 10.01.2017 do 12.00 ure (poštni žig 09.01.2017). Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.