Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Oddaja vlog za status športnika/trenerja

datum: 10.02.2015

kategorija: obvestila za študente

rok za oddajo: 28. februar 2015

Študentje, ki želite pridobiti status študenta športnika / trenerja, morate zanj zaprositi na obrazcu z ustreznimi potrdili, ki jih oddate na Komisijo za študijske zadeve, in sicer

najkasneje do 28. februarja 2015 (za študente, ki za status v tem letu še niste zaprosili ali ste pridobili novo/višjo kategorizacijo).

Vlogo oddajte v nabiralnik pred pisarno Študentskega referata.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat