Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Objavljen Pravilnik o magistrskem delu na podiplomskih magistrskih študijskih programih FŠ

datum: 09.02.2015

kategorija: obvestila za študente

Tudi Navodila za izdelavo magistrskega dela!

Študente obveščamo, da je Senat Fakultete za šport dne  16. januarja 2015 sprejel pravilnik o magistrskem delu in navodila za izdelavo projekta in magistrskega dela, ki vam bosta v pomoč pri izdelavi zaključnega dela vašega magistrskega študija.

Bistvena novost (glede na pravilnik o diplomskem delu) je, da predpisuje  pregled izvirnosti magistrskega dela z računalniškim programom in pregled usklajenosti dela z navodili za izdelavo, t. i. "tehnični pregled". Oboje bo opravljal strokovni delavec  fakultete. Op.: Za magistska dela, ki so trenutno v zaključni fazi, omenjena pregleda še nista obvezna.

 

Oba dokumenta sta objavljena na spletnih straneh FŠ: Študij, Dokumenti in obrazci: http://www.fsp.uni-lj.si/studij/dokumenti_in_obrazci/

 

Uspešno izdelavo odličnega magistrskega dela vam želimo.

Študentski referat