Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za izredno vpisane na 2. stopnjo (KIN in ŠV)

datum: 01.10.2014

kategorija: obvestila za študente

Možnost oddaje vloge na UO

Študente, ki ste se vpisali na izredna mesta magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija, obveščamo, da lahko oddate vlogo na Upravni odbor  (za povečanje števila obrokov ...).

Vlogo oddajte čimprej, v tajništvo dekanata (ge. Simoni Peklar).

 

Lep pozdrav

Študentski referat