Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijave za vpis v 1. letnik magistrskih programov

datum: 16.09.2014

kategorija: obvestila za študente

Dokazila

Kandidate za vpis na magistrska študijska programa Športna vzgoja in Kineziologija obveščamo, da vlog ni potrebno dopolnjevati z dokazili o izpolnjevanju pogojev, če ste diplomanti 1. stopnje Fakultete za šport. Potrebne podatke za razvrščanje na razpisana mesta bomo pridobili iz naših evidenc. Upoštevano bo stanje na dan 20. 9. 2014.

Študentski referat