Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ANATOMIJA

datum: 23.01.2014

kategorija: obvestila za študente

Vnos obveznosti in dopolnitev učnih gradiv

Spoštovani,

V VIS smo vnesli obveznosti iz naslova predavanj in vaj. To pomeni, da se tisti, ki imate opravljene obveznosti lahko prijavite na izpitni rok. Tisti, ki nimate opravljenih obveznosti se morate oglasiti na govorilnih urah, ki so ob torkih med 10. in 12. uro.

Pod učna gradiva je dodana tudi snov ČUTILA.

S spoštovanjem,

Vedran H.