Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Oddaja vlog za pridobitev statusa športnika/trenerja

datum: 10.10.2013

kategorija: obvestila za študente

do 31. oktobra 2013

Vsi študenti, ki bi v tekočem študijskem letu želeli pridobiti status "študent - športnik / trener" morate najkasneje do 31. oktobra 2013 oddati Vlogo za dodelitev statusa s potrebnimi dokazili, kot je navedeno na sami vlogi. Vlog brez dokazil Komisija za študijske zadeve ne bo obravnavala.

Vloge oddajte v nabiralnik pred pisarno Študentskega referata.

 

Študenti 1. letnika, ki bi želeli pridobiti status, morate ponovno oddati vlogo z dokazili, kljub temu da ste dokazila morebiti oddajali že ob sprejemnem postopku.

 

Študent, ki s strani KŠZ ne bo imel odobrenega statusa športnika/trenerja, v tem študijskem letu ne bo mogel uveljavljati pravic študenta športnika/trenerja. Status športnika/trenerja lahko pridobijo le študenti, ki so letos vpisani, torej imajo status študenta (študent pavzer ne more pridobiti statusa športnika/trenerja).

 

Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov Fakultete za šport

 

Lep pozdrav!

Študentski referat