Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vračilo denarja za odjavljene izpite za štud. leto 2012/13

datum: 08.10.2013

kategorija: obvestila za študente

do 30. 10. 2013

Obvestilo za vse študente, ki ste v štud. letu 2012/13 plačali izpit (osebe brez statusa, komisijski izpit) in se naknadno odjavili ter niste prenesli prijave na drug izpit.

V takem primeru lahko uveljavljate vračilo denarja za odjavljen izpit, in sicer do 30. 10. 2013 (kasneje to ne bo več mogoče).

V Študentski referat prinesite originalno potrdilo o plačilu, na katerem je razviden naziv in datum izpita, od katerega ste se odjavili.  

 

Lep pozdrav!

Študentski referat