Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izvleček iz zapisnika 45. seje Senata FŠ - pritožbe študentov

datum: 19.09.2013

kategorija: obvestila za študente

Sklepi

Izvleček zapisnika 45. redne seje senata z dne 4. 9. 2013.