Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ODBOJKA - IZBIRNO

datum: 15.08.2013

kategorija: obvestila za študente

3. izpitni rok

ODBOJKA – izbirni program                                                                                      Študentke bolonjskega programa, ki so v preteklem letnem semestru obiskovale izbirni predmet ODBOJKA, lahko pristopite k izpitu 6.9.2013 ob 9.00. Izpitno gradivo: zapiski predavanj in vaj; gradivo tečaja VADITELJ ODBOJKE 2013.