Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izboljševanje ocene

datum: 04.07.2013

kategorija: obvestila za študente

obvestilo o popravljanju ocen

Študent, ki želi izboljšati doseženo pozitivno oceno pri predmetu, se mora prijaviti na razpisan izpitni rok prek informacijskega sistema VIS (postopek je identičen navadni prijavi na izpit). Študent lahko v času študija (do diplome) le enkrat popravlja oceno pri posameznem predmetu, upošteva se boljša ocena.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat