Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Opravljanje obveznosti za višji letnik

datum: 13.02.2013

kategorija: obvestila za študente

Sklep KŠZ

Na podlagi sklepa KŠZ vas obveščamo, da študentje, ki izpolnjujete v sklepu navedene pogoje, oddate vlogo najkasneje do 28. 2. 2013.

 

SKLEP ŠT. 2069/13 (66. seja KŠZ, 7. 2. 2013)

Študenti, ki bodo do konca zimskega semestra opravili vse dosedanje študijske obveznosti in bodo oddali vlogo na Komisijo za študijske zadeve, imajo možnost, da se v letnem semestru priključijo pedagoškemu procesu pri predmetih višjega/naslednjega letnika, vendar le tam, kjer je to možno, glede na zasedenost skupin. Prodekan za pedagoško dejavnost bo o tem obvestil nosilce predmetov. Študenti se s profesorji dogovorijo za opravljanje obveznosti vnaprej in vodenju evidence o opravljenih obveznostih in izpitih. Študent ob tem ni vpisan v višji letnik. Opravljene obveznosti za naprej, v skladu z dogovorom s posameznim nosilcem predmeta, nosilec vpiše študentu v elektronski indeks v študijskem letu, ko ima študent predmet na predmetniku.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat