Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Oddaja vlog za pridobitev statusa športnika/trenerja

datum: 12.02.2013

kategorija: obvestila za študente

do konca februarja

Študentje, ki želite pridobiti status študenta športnika / trenerja, morate zanj zaprositi z vlogo in ustreznimi potrdili, ki jih oddate na Komisijo za študijske zadeve, in sicer

najkasneje do 28. februarja 2013 (za študente, ki za status v tem letu še niste zaprosili ali ste pridobili novo/višjo kategorizacijo).

Vlogo oddajte v nabiralnik pred pisarno Študentskega referata.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat