Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

SKUPINE PRI IZBIRNEM PREDMETU PILATES NA BLAZINAH

datum: 09.01.2013

kategorija: obvestila za študente

Pri izbirnem predmetu Pilates na blazinah ste študentje razdeljeni na dve skupini. Razpored po skupinah je objavljen pred mojim kabinetom (soba 64). V primeru kakršnihkoli menjav skupin, si je potrebno zagotoviti menjavo znotraj druge skupine.

Predmet se bo izvajal ob petkih in sicer po urniku, ki ste ga prejeli na elektronsko pošto, s katero razpolagajo v referatu. Če moje elektronske pošte niste prejeli, mi v najkrajšem času pošljite vaš elektronski naslov, da vas dodam med prejemnike pošte.S prvim predavanje začnemo v petek 15.3.2013 ob 15.00 uri. V primeru kakršnihkoli dodatnih obveznosti (mojih ali vaših) se bomo glede urnika sproti dogovarjali in bomo morda namesto trenutno veljavnih urnikov, kakšne vaje prestavili celo na soboto ali nedeljo.


Maja Bučar Pajek