Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prosti izbirni predmeti v 2012/13

datum: 27.09.2012

kategorija: obvestila za študente

Obvestilo o izvajanju

Prosti izbirni predmeti bodo/so na urniku večinoma v popoldanskem času, da ne prihaja do prekrivanj z ostalimi predmeti, ker jih skupaj poslušate študenti različnih letnikov in programov.

Večina prostih izbirnih predmetov bo v urniku od ponedeljka, 1. oktobra naprej.

 

Pri naslednjih predmetih, ki so tudi del rednih predmetnikov nekaterih programov, se boste študenti, ki ste jih izbrali kot proste izbirne predmete, priključili študentom, ki imajo te predmete redno na predmetniku:

FITNES 1: Študenti poiščejo izvedbo na urniku 2. letnika programa Športna vzgoja, kjer se predmet redno izvaja.

IGRE Z LOPARJI 1: Študenti poiščejo izvedbo na urniku 1. letnika programa Športna vzgoja, kjer se predmet redno izvaja.

ZIMSKE DEJAVNOSTI V NARAVI 1, LETNE DEJAVNOSTI V NARAVI 1in PLANINSTVO 1: Študenti poiščejo izvedbo PLANINSTVO IN NEKATERE DEJAVNOSTI V NARAVI 1 na urniku 2. letnika programa Športna vzgoja, kjer se predmet izvaja po modulih.

NOGOMET 1 (dekleta): Študentke poiščejo izvedbo na urniku 3. letnika Športne vzgoje, kjer se predmet redno izvaja (priključijo se k fantom).

 

V primeru  nejasnosti se obrnite na nas.

Lep pozdrav,

Študentski referat