Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

DIDAKTIKA ŠPORTNE VZGOJE - OBVESTILO ZA ŠTUDENTE STAREGA PROGRAMA

datum: 21.09.2012

kategorija: obvestila za študente

V tem obvestilu najdete informacije o dejavnostih za dokončanje obveznosti pri predmetu Didaktika športne vzgoje po starem programu.

  1. Sestanek s študenti, ki so opravljali prvi del pedagoške prakse v poletnem semestru študijskega leta 2011/2012, bo v ponedeljek, 1.10.2012 ob 11.00 v bazenski predavalnici. Udeležba na sestanku je pogoj za opravljanje dejavnosti v študijskem letu 2012/2013.
  2. Sestanek z vsemi tistimi študenti, ki imajo opravljene obveznosti 3. letnika starega programa, a še niso opravljali praktičnega pedagoškega usposabljanja (program 4. Letnika), bo v ponedeljek, 1.10.2012 ob 12.00 v bazenski predavalnici. Udeležba na sestanku je pogoj za opravljanje dejavnosti v študijskem letu 2012/2013.
  3. Kolokvij 4.1. bo v petek, 5.10.2012. Natančno uro in prostor bomo sporočili naknadno, ko bo znan urnik.
  4. Vsi študenti starega programa, ki imajo opravljene vse obveznosti, a se še niso prijavili na izpit iz Didaktike športne vzgoje, se naj čim prej oglasijo na govorilnih urah (zadnji teden v septembru vsak dan med 9.00 in 10.00, v oktobru vsak ponedeljek med 11.00 in 12.00, razen 1.10.2012, ko bodo govorilne ure med 13.30 in 14.30).

dr. Marjeta Kovač