Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

NAVODILA ZA VPIS - 2012/13

datum: 12.09.2012

kategorija: obvestila za študente

podrobnejša navodila za vpis v višji letnik in ponovni vpis

Navodila za vpis

Posebno obvestilo glede prostih izbirnih predmetov za študente, ki boste v 2012/13 v 2. letniku Športne vzgoje.

Opozorilo: Šport za 12 KT v okviru splošnih izbirnih predmetov je možno izbrati v programu Športno treniranje v 2. in 3.  letniku in v programu Športna vzgoja (v 3. letniku, prijava pa mora biti že v 2. letniku!) Študenti, ki boste v okviru prostih izbirnih predmetov izbrali šport za 12 KT, ki ga boste opravljali v dveh letih, morate imeti že predznanje v  izbranem športu (ustrezna športna anamneza, ki jo boste predložili učitelju na prvi uri). Program namreč ni namenjen začetnikom v ponujenih športnih panogah!

Opravljanje športa za 12 KT in pridobitev licence je možno tudi na programu Kineziologija, vendar izven sistema prostih izbirnih predmetov in s plačljivo izvedbo (interesenti s tega programa,  za informacije napišite mail na referat@fsp.uni-lj.si)

Priloga 1: Izjava o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Priloga 2: Kratke predstavitve splošnih izbirnih predmetov

Priloga 3: Ponovni vpis - izredno

 

Lep pozdrav!

Študentski referat