Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Oddaja vlog za KŠZ

datum: 10.09.2012

kategorija: obvestila za študente

Seja bo 24. 9. 2012, vloge morajo prispeti do 20. 9., do 12h!

Zadnja seja Komisije za študijske zadeve v tem študijskem letu, ki bo obravnavala vloge študentov, bo v ponedeljek, 24. 9. 2012.

VLOGE MORAJO PRISPETI NAJKASNEJE DO ČETRTKA, 20. 9. 2012, DO 12h (nabiralnik pred referatom ali tajništvo fakultete)

Vloge oddajte na obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh fakultete.

Vloge, brez dokazil za razloge, ki jih v vlogi navajate, bodo brezpredmetne.

Vpis za študente, ki jim bo Komisija oddobrila napredovanje v višji letnik ali ponovni vpis zaradi opravičljivih razlogov, bo v zadnjem tednu septembra, točen datum bo sporočen.