Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ZADNJI TERMIN ZA VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ

datum: 03.09.2012

kategorija: obvestila za študente

ZADNJI TERMIN ZA VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ JE 6. IN 7. SEPTEMBER 2012

Za študente, ki se v juliju niste prišli vpisat v absolventski staž (gre za PRVI vpis v absolventski staž in ne za podaljšanje!), je zadnji termin za vpis:

- četrtek, 6. september in

- petek, 7. september 2012

med uradnimi urami Študentskega referata (od 10. do 12. ure). Kasneje vpis v absolventski staž ne bo več možen.

Če ne morete priti osebno na vpis, lahko vso zahtevano dokumentacijo v vašem imenu prinese nekdo drug.

 

Navodila za vpis v ABS - star UNI program

Navodila za vpis v ABS - bolonjski programi

Priloga 1: Izjava o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Priloga 2: Izjava o opravljenih praktičnih obveznostih

Priloga 3a: VPISNI LIST 2012/13

Priloga 3b: Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista in šifrant

 

Obvestilo za tuje študente

  • Tuji študenti, ki bivajo v Sloveniji, morajo sami pridobiti slovenski EMŠO. EMŠO pridobijo na Oddelku za tujce na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno začasno prebivališče. Prijavljeno začasno prebivališče je tudi pogoj za izdajo EMŠO.
  • Za tuje študente, ki ne bivajo v Sloveniji, članica zaprosi MNZ za določitev EMŠO. V tem primeru se študent oglasi v referatu, kjer pusti zahtevane podatke za določitev EMŠO.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat

 

prvotno sporočilo, 3. julij 2012