Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

DRUGI DOKTORSKI SEMINAR

datum: 25.05.2012

kategorija: obvestila za študente

KANDIDAT: SAMO RAUTER

Vabimo vas na 2. doktorski seminar kandidata Sama Rauterja, dne 05.06.2012 ob 12.00 uri v sejni sobi prizidka Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana. Kandidat bo predstavil glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom: SOCIALNI PROFIL ŠPORTNIH TURISTOV- UDELEŽENCEV MNOŽIČNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV V SLOVENIJI.

 

Vabljeni!

Referat za doktorski študij