Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Biomehanika športa - 2. letnik ŠV

datum: 04.01.2012

kategorija: obvestila za študente

na željo študentov spremenjen termin izpita

Študenti 2. letnika Športne vzgoje!

 

Na vašo željo in s posredovanjem vašega mentorja letnika, bo izpitni rok za Biomehaniko športa, ki je v sistemu razpisan za 24. 1.  2012, izveden v petek, 20. 1. 2012 ob 10h v VEP!

POZOR: V e-Študentu ostane razpisan kot je, torej 24. 1. 2012. Če želite izpit opravljati 20. 1. 2012, se formalno prijavite na 24. 1. (20. 1. v sistemu ne bo razpisan). Zadnji dan za prijavo je 18. 1. 2012; kdor se bo prijavil kasneje, ne bo mogel pristopiti k izpitu  in bo odjavljen.

Torej: rok, razpisan 24. 1., bo izveden 20. 1. 2012 (24. 1. pa ne!). Naslednji rok, za katerega bo možna prijava,  bo 14. 2. 2012.

Lep pozdrav,

Študentski referat