Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Premostitveni modul za diplomante VSŠ

datum: 23.11.2011

kategorija: obvestila za študente

Informacije in prijava

Spoštovani diplomanti visokošolskega strokovnega študija Športno treniranje in tisti, ki boste diplomirali do konca tega študijskega leta!

 

Pred časom smo že objavili obvestilo o izvedbi premostitvenega modula, ki bi vam omogočil nadaljevanje študija na drugostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Športna vzgoja, na osnovi katerega ste se nekateri zanj že prijavili.

Ker je bil premostitveni modul od tedaj ponovno v obravnavi strokovnih služb, vam tokrat objavljamo obvestilo, ki vsebuje zadnje informacije glede možnosti prijave in izvedbe.

Vsebino premostitvenega modula si lahko ogledate tukaj.

Z izvedbo boste lahko začeli v začetku poletnega semestra, ko se boste priključili predmetom, ki jih morate v okviru premostitvenega modula opraviti. Druge predmete, ki so letos že sredi izvedbe v zimskem semestru,  boste lahko opravili v prihodnjih študijskih letih, do diplomiranja na drugostopenjskem študiju.

V drugostopenjski študij se boste zainteresirani lahko vpisali z začetkom  naslednjega študijskega leta (2012/13).

Izhodiščna cena za premostitveni modul je 3.143,62 EUR, končna cena pa bo določena na osnovi  števila vpisanih študentov  in skupnega dogovora. Dogovorili se bomo tudi o načinu plačila.

Glede na te - zadnje  informacije vas ponovno prosimo, da se do srede, 30. novembra, prijavite (vsi zainteresirani,  ne glede na trenutno povprečje!) na referat@fsp.uni-lj.si in navedete naslednje podatke:

ZADEVA sporočila: premostitveni modul

Vsebina sporočila:

Ime in priimek:

status: diplomant VSŠ / absolvent VSŠ / potekel ABS

Povprečna ocena študija: upoštevate povprečje vseh pozitivnih ocen

Vloga: Prijavljam se za premostitveni modul za diplomante VSŠ, ker se želim v študijskem letu 2012/13 vpisati v 1. letnik magistrskega študijskega programa Športna vzgoja

Za vse prijavljene bomo v decembru organizirali informativni sestanek, na katerem boste prejeli podrobnejše informacije.

 

Prodekan za pedagoško delo            

prof. dr. Branko Škof

in

Študentski referat