Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Skupine vpisanih študentov v 2011/12

datum: 25.10.2011

kategorija: obvestila za študente

Objava dopolnjenih seznamov

Objavljamo skupine vpisanih študentov z dopolnitvami zaradi naknadnih vpisov po senatu.

Pojasnilo:

Študenti, ki ste bili vpisani do 30. septembra, ste bili že razvrščeni v skupine, ki so bile objavljene na začetku študijskega leta. Tudi naprej ostajate v istih skupinah. Dodani pa  so študenti, ki so se vpisali po 1. 10. 2011.

Tudi profesorji so prejeli enake dopolnjene sezname. Končni  seznami skupin so narejeni na stanje vpisa 25. 10. 2011:

1. letnik ŠV

2. letnik ŠV

3. letnik ŠV

1. letnik KIN

2. letnik KIN

3. letnik KIN

1. letnik ŠT

2. letnik ŠT

3. letnik ŠT

3. letnik ŠR

4. letnik ŠT

 

Študentski referat