Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pričenja se novo študijsko leto PPU - 2011/12

datum: 23.09.2011

kategorija: obvestila za študente

Praktično pedagoško usposabljanje (PPU) 2011/12*:

- udeležba na prvi uri predavanj pri Didaktiki je obvezna za opravljanje PPU v 2011/12; predavanje bo 3.10.2011 ob 9.00; prostor bo objavljen v urniku FŠ

- prvo obvestilo o izvedbi PPU

- urnik za hospitacije (skupine bodo objavljene 4.10.2011)

- gradiva in obrazci za hospitacije (obvezno gradivo)

*Spremljajte obvestila na intranetu, saj se bodo obvestila o izvedbi PPU dopolnjevala dnevno. Hvala za razumevanje.

dr. Matej Majerič