Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

VPISI 2011/12 - podrobno

datum: 21.07.2011

kategorija: obvestila za študente

Pregled vpisov za 2011/12 in navodila za vpise

Vpisovanje v višji letnik, ponovno v isti letnik in absolventski staž za študijsko leto 2011/12 bo potekalo po naslednjem razporedu (ki ga sproti dopolnjujemo, zato spremljajte spremembe):

 

NOVO: VSI, KI TRENUTNO (16. 9.) ŠE NE IZPOLNJUJETE POGOJEV, JIH BOSTE PA IZPOLNILI V NASLEDNJEM TEDNU, SE PRIDITE VPISAT ŠE V SREDO, 21. 9. 2011, V PREDAVALNICO C, TOČNO OB 13.00 URI! TAKRAT BOSTE ODDALI VSO ZAHTEVANO VPISNO DOKUMENTACIJO (V KUVERTI; GLEJTE NAVODILA ZA VAŠ PROGRAM IN LETNIK!), POTRDILA O VPISU PA BOSTE PRIŠLI ISKAT PO 26. 9. 2011.

VPIS V 3. LETNIK ŠPORTNE REKREACIJE BO PRAV TAKO V SREDO, 21. 9. 2011, OB 13h V PREDAVALNICI C (velja enako kot zgoraj).

1. in 2. 8. 2011: Vpis novincev  v 1. letnik

 

26. 7. do 19. 8. 2011 in od 29. 8. do 16. 9. 2011 v času uradnih ur referata (vsak delavnik od 10.00 - 12.00):

  

8. 9. do 16.9. 2011:

 

21. 9. 2011: Vpis v 3. letnik ŠR

Navodila 3. letnik ŠR, Priloga 1, Priloga 3

 

Ponovni vpis v isti letnik (1. in 2.) bo v zadnjem tednu septembra. Spremljajte intranet!

Študenti s, statusom športnika, ki izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik po pravilniku o kategoriziranih športnikih se pridite vpisat v referat (sami ne morete izpolniti elektronskega vpisnega lista) 13. in 14. septembra od 13.00 do 14. ure (z vsemi zahtevanimi dokazili - glej zgornja navodila in priloge).

Ob vpisu je potrebno izpolniti tudi Študentsko anketo o pedagoškem delu v preteklem študijskem letu. Ko prinesete v referat dokumentacijo za vpis (ali preden jo oddate v nabiralnik), vzamete v referatu še anketni vprašalnik s šifrantom in svinčnik. Izpolnete vprašalnik in ga oddate skupaj z vpisno dokumentacijo. Brez izpolnjenega vprašalnika vpis ne bo mogoč.

21. septembra  bo Komisija za študijske zadeve obravnavala vloge študentov, ki ne bodo izpolnjevali študijskih pogojev za vpis v 2011/12. Rok za oddajo vlog je 19. september 2011 do 12 ure. Za vloge obvezno uporabite obrazce FŠ, le v primeru, če obrazec za vašo vlogo ne obstaja, jo napišite sami (ne uporabljajte drugih obrazcev). Študenti, ki ste bili nazadnje vpisani v študijskem letu 2008/09 ali prej, morate obvezno oddati vlogo za nadaljevanje študija po prekinitvi  (obrazec Vloga za nadaljevanje študija po prekinitvi), da boste lahko nadaljevali z opravljanjem študijskih obveznosti.

 

26. do 30. 9. 2011: 

  • ponovni vpisi v 1. in 2. letnik ŠV, ŠT in KIN,
  • vpis za študente, ki vam bo KŠZ odobrila izjemen vpis  v višji letnik oz. ponovno brez vseh opravljenih obveznosti,
  • Vpis v 1. letnik za sprejete v drugem prijavnem roku,
  • Vpis v 1. letnik za diplomante in vzporedne študente,
  • Vpis v 1. letnik za tujce.

 

NEOBVEZNO:

Če potrebujete, lahko k vpisu v potrditev prinesete tudi natisnjene in  izpolnjene naslednje obrazce:

Vloga za mesečno vozovnico Urbana LPP

Vloga za dodelitev subvencije za mesečno vozovnico

Potrdilo o uvrstitvi med pet najboljših študentov v generaciji

  

Uspešno opravljanje študijskih obveznosti v jesenskem izpitnem obdobju in lepe počitnice!

Študentski referat