Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pritožbe na senat

datum: 08.06.2011

kategorija: obvestila za študente

Izvleček zapisnika senata FŠ z dne 1. 6. 2011

Senat FŠ je obravnaval pritožbi študentov na sklepa Upravnega odbora in sprejel naslednji odločbi:

Vp. št. 22071840: odločba št.: 293/1: Pritožba se zavrne

Vp. št. 22100235: odločba št.: 293/1: Pritožba se zavrne

 

SKLEP št.  293:                   1/           V skladu z določbo 14. alineje 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani  ter  20. alineje 73. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za šport sta odločbi od št. 293/1 do 293/2, ki ju je  Senat Fakultete za šport sprejel o pritožbah študentov v zvezi s pritožbama zoper odločbi organa članice na prvi stopnji, DOKONČNI. 

2/           Izreka odločb se razglasita  na internetni strani Fakultete za šport najkasneje v roku 8 dni od sprejetja odločb na Senatu Fakultete za šport.

3/           Pisni odločbi  s pravnim poukom bosta pritožnika  prejela priporočeno s povratnico na domači naslov v 30 dneh od razglasitve izrekov odločb v skladu z drugo točko tega sklepa.