Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Nordijska hoja in tek1 - Kineziologi 1. letnik in Športna rekreacija 2. letnik

datum: 12.05.2011

kategorija: obvestila za študente

Pričetek vaj sreda 12-14
(za študente: Bratkič, Bric, Ferfolja, Hubej, Kožar, Medeot, Poteko, Rus, Sendelbah, Škarabot, Tavčar, Urbančič, Valant, Verbole)

Predavanja so v četrtek, 12.5.2011 od 16 do 19 v B predavalnici. Naslednje vaje so  18.5. od 12-14, 19.5. od 16-19 in 25.5. od 12-14. Predviden datum praktičnega izpita je četrtek, 26.5. ob 17; pred tem od 16-17 vaje.

Pri predmetu je potrebno opraviti tudi seminarsko nalogo. Tematika je vezana na gimnastične vaje. V priponki si oglejte seznam seminarskih nalog. Nalogo izdelajte na do 4 straneh (prva stran je naslovna, upoštevajte navodila, ki ste jih imeli pri Osnovah gibanja). Pri igri opišite igro, izdelajte modifikacije, opišite rekvizite, namen itd. Ponazorite s skico. Pri gimnastičnih vajah opišite po 4 vaje - natančen opis začetnih položajev, poteka vaje, vpliva ter skico. V primeru nejasnosti se obrnite na moj naslov maja.pori@fsp.uni-lj.si.

Maja Bratkič, prosim, pošlji mi mail, da ti odgovorim glede seminarske naloge.