Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pritožbe na sklepe KŠZ

datum: 04.10.2010

kategorija: obvestila za študente

O pritožbah na sklepe KŠZ bo odločal Senat FŠ na seji dne 13. oktobra 2010.